ODIA POEM HEY SHRIKRISHNA !

IN ODILISH = (ODIA + ENGLISH)

 

Hey Shrikrishna!

Tume aaji bi jatheshta sata laguchha

Jetiki sata purana kare thila

Nischaya setiki sata bhabishyatare rahiba

Hey Prabhu! Tume kaon kari naha

Tume toh sabu kichhi karichha

Balyabastha ru hin aascharyajanaka kama karichha

Kiye kemiti na maniba?

Itihasara prushtha sabu kichhi kahiba.

 

Hey shrikrishna!

Jatheshta sadharana laga tume

Asadharana kama kari achha tume

Taruna abasthare jaha karibara katha kala tume

Jaubanara thik upayog kala tume

Takata, parishrama au buddhira parichaya dela tume

Sneha o prema karibare o shikheibare thila tume agrani o aagare

Prema kariba pain duniyaku shikheila nirbhayare.

 

Hey Shrikrishna!

Tuma banshira swara jaye ati dura

Samastanku mantramugdha karichha nirantara

Lagu thila jeeba jantu o nirjeeba madhya neuthile aananda banshira

Tumara ei jadu je tume kauthu shikhila

Tume pruthibiku darshaichha hoi ek amulya putra

Tume eka bhala bhai, uttama premika

Au utkrushta bandhu-bandhaba hoi dekheichha

Gyani raja o nyayban raja hoi desha chaleichha.

 

Hey Shrikrishna!

Tuma bishayare jahabi lekhiba kam heba

Tume aajibi ati satya, sateja o sathik laguchha

Bhutakale jemiti thila semiti hin rahiba bhabishyate

Tume thila digdarshaka aajibi tume margdarshaka

Tumara bachana ate satya bachana

Aamaku thik rastare jiba pain deichha prabachana

Satare, jeebana sudhari jeeba

Jiye kariba tumara palana

Joy Shrikrishna, Joy Shrikrishna.

 

Hey Shrikrishna!

Tume Guru, tume Rakshaka o tume Sakha

Tumaku mane pakei aame kahu joy Shrikrishna, joy Shrikrishna

Tume hin Bhagabana Bishnunkara ashtama abatara

Tume palana karichha adhyapakara bhumika

Tume darshana shastri tatha surabira

Marichha tume, dana deichha sakha rupe hrudaya jitichha

Satyara o dharmara sthapana pain bahuta kichhi karichha.

 

Amme puju tumaku

Tume karunamaya o dayasagara

Tumara manabata o satyara pain

Manaba tumaku chahen barambara

Aame khushi khushi mane pakau

Kahu – Joy Shrikrishna, Joy Shrikrishna

Au gau…

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare

Eha hin aamara bhakti, shakti o shanti

Hey Prabhu!

Aashirbada kara, milu aamaku

Shakti, Shanti au Mukti.

 

******

 

Odia Poet – Ratikanta Singh