Odia

ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ : ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ  କାହାଣୀ ଏଇ କାହାଣୀଟି ସେଇ ସମୟର ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭ୍ରମଣ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲାଗି ପଡି ଥିଲେ ଓ…