Valentine's

Valentine’s Diwasara mahatwa barsha pare barsha badhi chalichhi. Ei Diwasaku Santh Valentinenkara dina tatha Santhanka bhojira dina mana jaye. February 14, Valentine’s Diwasa rupe pratyeka barsha palana kara jaye.

Ehi Divasa ta byasta, rangin ebam sundar dina ate. Ehi dina loke Greetings Card ebam upahar diyanti. Ehi dina jathestha mishamishi, dekhadekhi (dating) karanti. Ehi dinara paribesha ta jathestha premamoy hoi uthe. Chalantu kichhi premara kabita padhibaa…

Valentine’s Day
Antique Valentine 1909 01.jpg

1909 Valentine’s card

Also called Saint Valentine’s Day or the Feast of Saint Valentine
Observed by People in many countries;
Catholic Church[1]
Anglican Communion (see 
calendar)
Lutheran Church (see 
calendar)
Type Christian, romantic, cultural, commercial observance
Significance Feast day of Saint Valentine; the celebration of love and affection
Observances Sending greeting cards and gifts, dating, church services
Date
Frequency annual

 

KABITA :

 

(1)

Kichhi premare padiba pain

Kichhi premare uttirnna heba pain

Valentine’s Day ra apeksha karanti

Au kichhi, durare rahi anyanku dekhibare hin byasta rahanti.

…Ratikanta Singh.

 

(2)

Premara nisha kahara nahin ?

Kiye kahi paruchhi ta kiye kahi paru nahin

Valentine’s Day re kichhi karibi bhaabi

Mane mane diba swapna dekhi chalichhi.

…Ratikanta Singh.

 

(3)

Angura khaibaku na paile

Angura hoi pare khata

Valentine’s Day re ghare basi basi rahile

Mana kaon hoi jiba mitha ?

Jao baharaku jao

Kichhi kara baa na kara

Anya mananku dekhi dekhi

Manataku tike hele ta furti kara. 

…Ratikanta Singh.

 

(4)

Begane ki mastire

Mo bandhu heuchhi diwana

Se golapa fula kini nela

Kahaku deba mushkilre padi gala.

Mo bandhura mana kharapa

Khaichhi thapada pare thapada

Bhabuchhi – se kaon karila se papa.

…Ratikanta Singh.

 

(5)

Ama samaya re Valentine’s Day na thila

Ekatha kichhi bayashka loka kahuchhanti

Aaji-kalira naujawan uttara eipari dianti…

“Tuma samaya re chithi patra dia nia

Aakhi maramari o amba totare milamisha

Nadighatare bahuta samaya gaadhoiba

Esabu thila ki nahin – apana – kahibeki ?”

Ratikanta Singh.