(JAHA DEKHUCHHI O JAHA SUNUCHHI)
(ODIA + ENGLISH)= ODILISHRE
(1)
(Sanstha)
Taku pasanda na kari para
Sethi pain se nuhen chintita
Kintu pasanda kara tara sanstha ku
Sethi pain se sabubele sajaga
Ei uddeshyara sahita badhi chalichhi
Tara dil au dimag ku bujhi nio. 

(2)
(Hangama)
Sidha salakha se kahi dele
Officere kichhi na kichhi hangama heba
Eha eka rananeeti sudhariba pain
Ei padakshep nischaya ranga aaniba. 

(3)
(Naa o Haan)
Mun to naa kahi nahin se kahile
Se bhuli gale je, han madhya kahi nahanti
Pray bahuta loka emiti kahi nijaku banchanti
Boss mane kaon ehaku adhikara mananti? 

(4)
(Ijjat)
Abhadra loka ijjata dei jananti nahin
Bhadra loka ijjata kaon bhabanti nahin
Bhadra loka na bhabi madhya ijjata dei chalanti
Anya lokanka mana marjadara katha bhabanti. 

(5)
(Officer)
Sei jagara officer taa kama thik bhabe  kari paru nahin
Eha kahibata thik hoi pare
Kintu – sei jagara officer taa kama thik bhabe karei paru nahin
Eiya kahibata ati sathik ate.
Loke officer hoi jauchhanti shata
Kintu – dukhara katha, officergiri karibara sat sahasa o sadharana gyana dekhei paru nahanti
Eha sata na michha bhabi dekhantuta!

 

…Ratikanta Singh.