(01)
Nirbachanata aama samastankara helebi
Kahin ki je mane heuchhi eha kebala netankara
Semane aama bhabishyata
Na, aame tankara bhabishyata?
Ekatha kiye pachariba aau kiye suniba?
Nirbachanara mousam ta alaga
Lage ei samayta kebala netankara
Chehera dekhanti barambar dekhanti
Tapare – kuade luchi jaaanti
Semane madhya jaananti nahin !
                                                                                          …Ratikanta Singh

(02)
Aama desha satare bada
Bada bada jajona o bada bada pratimurtira desha
Esabuku desha mane rakhiba nischaya
Kintu nagarika karuchhanti aatmahatya
Eha kaon nuhen aamara parajaya?
                                                                                             …Ratikanta Singh

(03)
Sahi jiba ta bhala, loke kahibe sahishnu
Kahi jiba ta bhala, loke kahibe bhashana dei jaane
Kaon dari jiba ta bhala? Loke kahi paranti bhadra !
Kaon dekhiki, nadekhibata bhala?
Loke kahi paranti andha Suradasa !
Kaon kahi kahi jiba ta bhala
Loke bhabi paranti bhabishyata ujjala
Eito khela kheluchhanti
Janata sahita aama rajnaitika dala
Aame helu dekhanahari, aame helu bhuktabhogi
Desha kuade jauchhi
Dekhuchhu bahuta dinaru, dekhi dekhi aasuchhu
Aama janatara kaon je hei gala
Chesta karibi bujhi parunu
Prashna karibaku sahasa madhya paunu
Kuhata – aame samaste bhot dei kaon karuchhu?
                                                                                                            …Ratikanta Singh

(04)
Khabara kagajare lokatantrara hatya padhi chalichhu
Televisionre ei katha suni aasuchhu
Padhiba o suniba chada au kaon karuchhu?
Daya kari ei prashna nijaku tike pacharantu ta.
                                                                                                                    …Ratikanta Singh

(05)
Kebala bada bada katha kohile Jadi sabu kichhi hoi jaanta
Bhabantu ta e desha keun thiku jai pahanchanta?
Aame kebala shunu nirbachana samayare bhashana o bhashana
Bhabu aama deshata rocket pari udiba deshara bhitare o bahare
Kintu nirbachana pare Parliamentre dekhaanti semane nataka o nataka
Kintu aame kaon kahi pariba je ‘semane aama deshara unnatira badhaka’?
                                                                                                                                  …Ratikanta Singh

(06)
Nirbachanata aajikali tankara
Jadi beshi sadasya beshi balashali semane
Semane hoi jaauchhanti nidara o nirbhaya
Ghoshana patra ku palana na karilebi
Tankara kiye kaon kari pariba?
Janataku kahanti janadarna, kintu janata heuchhi bikala
Dukha shunibaku netara nahin samaya
Semane chahanti janata deu tankuhin samaya.

                                                                                                                                     ….Ratikanta Singh.