This poem is written in ODILISH
(Odia Pronunciation + English alphabets) 

Hey Naba Barsha 2019 !
Tume kaona pain aasila ?
Ekatha kehi pachari paaribe ta nahin
Prayah tumaku aasibaku pade
Tenu tume aasichha. 

Hey Naba Barsha 2019 !
Kahaku keun pate nei jiba tume
Prayah tumaku madhya jana nahin
Loke jaaniba katha keunthiku jibe semane
Jadi tanku hin jana nahin thikana
Tumara ta nahin kichhi asubidha.

Hey Naba Barsha 2019 !
Kichhi loka ta maribe nischay
Haribe kichhi loka
Jiti galebi kichhi loka jitanti nahin
Kichhi loka hari ki bi jiti jaanti
A lila-khela kahin ki karauchha
Kuhata – kahaku pacharibu
Kaona karile khushi o ati khushi hoi rahibu. 

Hey Naba Barsha 2019 !
Banijya juddha sahita tela juddha madhya dekhuchhu
Kete je juddha dekhibaku padiba
Prakrutira tandab lilaa madhya madi aasuchhi
Aatankabada ta sabu bele darei rakhuchhi
Asahishusnata sabu jagare munda uthei chalichhi
Kahantu ta….
Mandir, Masjid, Girjaghar au Gurudwar jadi na thaanta
Manisha kaona amanisha hoi jaanta? 

Hey Naba Barsha 2019 !
Au beshi prashna pacharibi nahin
Barshara prathama dinaru hoirana karibi nahin
Tume je kahara kaona kara
Jaani bi hue nahin, bujhi bi hue nahin
Kintu tuma shubhechha nathile
Kahari kichhi bi hue nahin
365 dina tume samastanku samana bhaabe dio
Tumara shatruta nahin kaha sahita
Jie nijara mangala bhaabe hoi jao tume tahara. 

Hey Naba Barsha 2019 !
Dio shakti, dio uttsah o uddipana
Kara samastanku sahishnutabhara
Samaste paantu tumara sneha o shubhechha
Pratyek dina sat pathare a jagataku chalibaku shikhao
Hoi jau a dunia sukhamaya o samruddha
Dukhara namo-nishan miti jau
Tumara aashirbada samastanka upare rahu.

 

Hey Bandhubarga,

Naba Barshara shubhechha grahana karantu.
Ei Naba Barshaku satare smaraniya karantu.

 

Rahili, 

Ratikanta Singh.